Τι είναι ο Κοιλιακός Βελονισμός

2017-11-21T14:10:18+00:00

Κοιλιακός Βελονισμός Ο κοιλιακός βελονισμός είναι ένα ειδικό είδος βελονισμού, που οι αναφορές του φτάνουν μέχρι και 30.000 χρόνια πριν στην Κίνα. Είναι ένα σύστημα, το οποίο ο καθηγητής Zhi Yun Bo τριάντα χρόνια πριν χρησιμοποιώντας τις αρχέγονες γνώσεις και τη διδασκαλία των δύο [...]